Free Joomla Template by Discount Justhost

PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:

  1. mokomojo treniruočių – varžybų proceso vaikams ir jaunimui organizavimas ir vykdymas;
  2. neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas;
  3. talentingų sportininkų paieška, rengimas Plungės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, sporto klubams;
  4. sporto, sveikatingumo ir turizmo plėtotė, renginių organizavimas ir vykdymas;
  5. žmonių su negalia integracija į visuomenę per sportinę veiklą;
  6. sporto bazių priežiūra ir eksplotavimas;
  7. metodinės paramos teikimas mokymo įstaigoms, sporto organizacijoms, seniūnijoms.

 

PSRC veiklos rūšys ir kodai:

Švietimo veiklos rūšys:

1. Kitas mokymas – 85.5.

2. Sportinis ir rekreacinis švietimas - 85.51.

3. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59.

4. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.

 

Kitos veiklos rūšys:

1. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;

2. sportinė veikla - 93.1;

3. sporto klubų veikla 93.12;

4. kita sportinė veikla - 93.19;

5. kita poilsio ir pramogų organizavimo veikla – 93.29.

6. sporto įrangos nuoma - 77.21.40;

7. vaikų poilsio stovyklų veikla - 55.20.20;

8. sporto įrenginių eksplotavimas – 93.1.1.