Free Joomla Template by Discount Justhost

Plungės sporto ir rekreacijos centro darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2019 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,78 217,40 – 1931,80
Kiti specialistai* 3,6 363,30 – 692,00
Valytojos* 2,5 MMA
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,69 141,96 – 1365,74
Kiti specialistai* 3,6 270,30 – 437,25
Valytojos* 2,5 MMA
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,08 164,00 - 1195,67
Kiti specialistai* 3,5 215,33 - 430,65
Valytojos* 3 380,00
Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2016 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,03 164,00 – 1111,86
Kiti specialistai* 3,5 165,79 - 443,75
Valytojos* 3 380,00
Pareigybės pavadinimas 2015 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai 678
Kiti specialistai 398
Darbininkai 220
Valytojos 294
Administracija

886

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.

*Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.