Free Joomla Template by Discount Justhost
Parašyta Antradienis, 21 rugpjūčio 2018

Skelbiamas konkursas Plungės SRC direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti

Reikalavimai pretendentams į direktoriaus pavaduotojo pareigas:

1. Aukštasis kūno kultūros išsilavinimas.
2. Darbo patirtis.
3. Gebėjimas dirbti kompiuteriu.
4. Užsienio kalbos mokėjimas (privalumas).
5. Bendros žinios, kurių reikia pareigoms eiti: raštvedybos instrukcijų, švietimo standartų ir sportą reglamentuojančių teisės aktų. 

Pagrindinės direktoriaus pavaduotojo sportui funkcijos:

 1. Organizuoja ir vykdo Sporto ir rekreacijos centro sporto sveikatingumo renginius ir varžybas:
  • 1.1. žaidynes bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams;
  • 1.2. Plungės rajono skirtingų sporto šakų pirmenybes;
  • 1.3. visų amžiaus grupių miesto ir kaimo seniūnijų gyventojams;
  • 1.4. renginius, skirtus Valstybinių ir kitų švenčių paminėjimui;
  • 1.5. kitus tarptautinius ir vietinės reikšmės renginius.
 2. Atsako už Centro vykdomų renginių planavimą, organizavimą ir vykdymą, rezultatų apskaitą ir analizę, renginiams skiriamų finansų teisingą panaudojimą.
 3. Rengia projektus Plungės rajono savivaldybės sporto plėtros programai, Lietuvos kūno kultūros ir sporto rėmimo bei Europos sąjungos fondams sporto visiems sąjūdžio plėtotės bei aprūpinimo sportiniu inventoriumi srityse, bei užtikrina jų įgyvendinimą.  
 4. Rengia savo kuruojamų sričių strateginius  veiklos planus, vykdomų projektų, programų  ir renginių sąmatas bei ataskaitas.
 5. Atsako už viešųjų pirkimų organizavimą.   
 6. Atsako už bendradarbiavimą su žiniasklaida, informuojant rajono sporto visuomenę apie Centro vykdomus sporto sveikatingumo renginius.
 7. Teikia metodinę paramą sporto klubams, organizacijoms, seniūnijoms.

Visi pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.
 3. Dokumentus, liudijančius kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, ir šių dokumentų kopijas.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Užpildytą pretendento anketą (pildoma vietoje).
 6. Savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, darbo patirtį, įgūdžius.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir praktinė užduotis.

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus išsiųsti registruotu laišku individualiai.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo 3 d.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Plungės SRC direktorius A. Viršilas telefonu  8 686 69 227.

 

Plungės SRC inf.