ANTROKŲ MOKYMO PLAUKTI PROGRAMA

Dvi  fizinio ugdymo  pamokos viena po kitos (viena – atvykimui/grįžimui; antra – plaukimui).

Už vaikų atvežimą į baseiną ir parvežimą į mokyklą - atsakingos mokyklos!

Už vaikų mokymą plaukti atsakingas Sporto ir rekreacijos centras!

Vaikus į baseiną lydi mokytojas (-ai).  Mokytojas atsakingas už vaikus:

 • Prieš pamoką kol vaikai pasiekia baseino zoną (išeina persirengę ir nusiprausę po dušu iš persirengimo kambarių).
 • Po pamokos palikus baseino zoną, persirengimo kambariuose ir kol paliks baseino pastatą. Mokytojas privalo užtikrinti, kad vaikas savarankiškai nesugrįš į baseino zoną.
 • Mokytojas padeda užtikrinti tvarką baseino patalpoje vykstant mokymui plaukti.
 • Mokytojas ir vaikai, kurie dėl tam tikrų priežasčių tiesiogiai nedalyvauja plaukimo pamokoje, privalo dėvėti sportinę aprangą ir avalynę („šlepetes“)!
 • Mokiniai su savimi privalo turėti maudymosi kostiumą, rankšluostį, baseinui skirtą avalynę. Mergaitėms rekomenduojame turėti plaukimo kepuraitę.

 Pastaba: pamokų grafikas, suderinus su mokyklomis, gali būti keičiamas

 PASTABOS:

 • Vienu metu su klase (jei daugiau kaip 12 vaikų) dirbs 2 instruktoriai. (dvylikai vaikų - 1 instruktorius).
 • Esant mažam vaikų skaičiui klasėje, galima sujungti 2 klases, neviršijant 26 aktyviai plaukimo pamokoje dalyvaujančių vaikų skaičiaus.
 • Gali būti atvejų, kai vienam instruktoriui teks vienu dviem vaikais daugiau ar mažiau.
 • Pageidaujame, kad būtume punktualūs! pamokos prasidėtų ir pasibaigtų tvarkaraštyje nurodytu laiku!
 • Bet kokie vėlavimai, priverčia laukti po to einančias klases, o tai įneša nepasitenkinimo visiems.
 • Pasiruošimas (praėjimas pro patikros vartelius, persirengimas, maudymasis po dušu) užims apie 15 – 20 min.

Bet koks  šių reikalavimų neatitinkantis atvejis  gali ir turi būti aptariamas su Plungės SRC administracija, pirmiausia užtikrinant vaikų saugumą,  ir ieškant palankiausio sprendimo, kad vaikai būtų išmokinti plaukti!!!

 Programos trumpas aprašymas:

 • Programos dalyviams bus sudaryta galimybė pamokų metu mokytis plaukti po 32 akademines valandas 1 kartą savaitėje.
 • Užsiėmimus vykdys kvalifikuoti instruktoriai, kurie ne tik mokins plaukti, bet ir suteiks žinių apie saugų elgesį vandenyje bei prie vandens telkinių, bet ir mokins įvairių pratimų, žaidimų vandenyje.
 • Plaukimo užsiėmimų metu įgytų plaukimo įgūdžių patikrinimas bus vykdomas kontroliniu testu. Bus vertinami mokinių pasiekimai ir padaryta pažanga:
 1. gebėjimas plūduriuoti horizontalioje ir vertikalioje padėtyje;
 2. gebėjimas keisti kūno padėtį (15 sek.);
 3. gebėjimas panerti po vandeniu ir rankomis ištraukti ant dugno gulintį daiktą iš ne mažiau 1 m gylio;
 4. gebėjimas įšokti į vandenį nuo baseino krašto 1854
 5. gebėjimas nuplaukti 50 m gulėdamas ant krūtinės arba nugaros su viena pagalbine priemone;
 6. gebėjimas nuplaukti 50 m gulėdamas ant krūtinės arba nugaros be pagalbinės priemonės. 

PROGRAMOS TVARKARAŠTIS: