PROGRAMA "JAUNOSIOS VILTYS"

Plungės sporto ir rekreacijos centro programos "Jaunosios viltys" tikslas: skatinti perspektyviausius sportininkus siekti aukštų tikslų.

Programos lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programos lėšos, Centro lėšos bei Lietuvos sporto federacijų ir rėmėjų finansinė parama.

Parama skiriama 8 (aštuoniems) gabiausiems Centro sportininkams, Lietuvos rinktinių nariams, praėjusiais kalendoriniais metais pasiekusiems aukščiausių rezultatų.

Paramos dydis vienam sportininkui – 500 Eur per metus.

Lėšų  paskirtis - mokomojo treniruočių proceso efektyvumui didinti, dalyvavimui varžybose ir stovyklose, sportinės aprangos ir inventoriaus  įsigijimui.


Materialinis paskatinimas kasmet, pagal turimas lėšas, skiriamas ne daugiau kaip šešiems (2022 m. paskatinimas skirtas aštuoniems) sportininkams. Materialinis skatinimas skiriamas vieneriems metams. 2024 m. materialinis paskatinimas skirtas aštuoniems sportininkams:

- Arnui Vaištarui, sporto šaka - krepšinis, treneris Virgilijus Lapis;

- Gabrieliui Pečiuliui, sporto šaka - krepšinis, treneris Mindaugas Tamušauskas;

- Benui Rupeikai, sporto šaka - baidarių/kanojų irklavimas, treneris Arvydas Vaitkus;

- Mantui Skarulskiui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Edmundas Gelčinskas;

- Vygirdui Narkui, sporto šaka - dziudo, treneris Robertas Zimkus;

- Saulei Einingei, sporto šaka - dziudo, treneris Antanas Kasteckas;

Gintui Simonavičiui, sporto šaka - orientavimosi sportas, trenerė Danutė Zaleskienė;

Dominykui Zakalskiui, sporto šaka - lengvoji atletika, treneris Eugenijus Jurgutis;


Programos "JAUNOSIOS VILTYS" dalyviai

Barbora Endriekutė ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvauja nuo 2021 m.):


Matas Paplauskas ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvauja nuo 2020 m.).


Greta Gadeikytė ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvavo 2020 metais):


 Mantas Gadeikis ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvavo 2020 metais):