Plungės sporto ir rekreacijos centro programos "Jaunosios viltys" tikslas - skatinti perspektyviausius sportininkus siekti aukštų tikslų. Programos lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programos lėšos, Centro lėšos bei Lietuvos sporto federacijų ir rėmėjų finansinė parama.

Paskatinimas skiriamas Centro sportininkams nuo 14 iki 21 m. amžiaus tokia prioritetų tvarka:

- olimpinių sporto šakų atstovams iškovojusiems 1-8 ir 9-12 vietas pasaulio ir Europos čempionatuose;

- kitiems olimpinių sporto šakų atstovams, Lietuvos rinktinių nariams ir kandidatams;

- neolimpinių sporto šakų atstovams, Lietuvos rinktinių nariams ir kandidatams. 


Materialinis paskatinimas kasmet, pagal turimas lėšas, skiriamas ne daugiau kaip šešiems sportininkams. Materialinis skatinimas skiriamas vieneriems metams. 


2020 m. materialinis paskatinimas skirtas šiems sportininkams:

- Gabijai Kuprytei, sporto šaka - lengvoji atletika, trenerė Regina Šilenskienė;

- Mantui Gadeikiui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Edmundas Gelčinskas;

- Gretai Gadeikytei, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Arvydas Vaitkus;

- Lukui Gudijui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Edmundas Gelčinskas;

- Barborai Endriekutei, sporto šaka - dziudo, treneris Robertas Zimkus;

- Matui Paplauskui, sporto šaka - lengvoji atletika, treneris Eugenijus Jurgutis.