„Jaunųjų vilčių“ programos  tikslas – skatinti perspektyviausius sportininkus siekti aukštų rezultatų.Plungės sporto ir rekreacijos centro programos "Jaunosios viltys" tikslas - skatinti perspektyviausius sportininkus siekti aukštų tikslų. Programos lėšas sudaro: Savivaldybės biudžeto Sporto plėtros programos lėšos, Centro lėšos bei Lietuvos sporto federacijų ir rėmėjų finansinė parama.

Parama skiriama 6 (šešiems) gabiausiems Centro sportininkams, Lietuvos rinktinių nariams, praėjusiais kalendoriniais metais pasiekusiems aukščiausių rezultatų.

Paramos dydis vienam sportininkui – 500 - 1000 Eur per metus.

Paramos fondo lėšas sudaro Centro, savivaldybės ir rėmėjų lėšos.

Lėšų  paskirtis. - mokomojo treniruočių proceso efektyvumui didinti, dalyvavimui varžybose ir stovyklose, sportinės aprangos ir inventoriaus  įsigijimui.

Lagūnos reklama ant sportininkų aprangų


Materialinis paskatinimas kasmet, pagal turimas lėšas, skiriamas ne daugiau kaip šešiems sportininkams. Materialinis skatinimas skiriamas vieneriems metams. 


2021 m. materialinis paskatinimas skirtas šiems sportininkams:

- Rokui Kreišmontui, sporto šaka - krepšinis, treneris Eugenijus Timofejevas;

- Edvinui Šakiniui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Edmundas Gelčinskas;

- Mantui Skarulskiui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Arvydas Vaitkus;

- Lukui Gudijui, sporto šaka - baidarių ir kanojų irklavimas, treneris Edmundas Gelčinskas;

- Barborai Endriekutei, sporto šaka - dziudo, treneris Robertas Zimkus;

- Matui Paplauskui, sporto šaka - lengvoji atletika, treneris Eugenijus Jurgutis.


Barbora Endriekutė:


Matas Paplauskas:


Greta Gadeikytė ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvavo 2020 metais):


 Mantas Gadeikis ("Jaunųjų vilčių" programoje dalyvavo 2020 metais):