Plungės sporto ir rekreacijos centro darbuotojų priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2021 m (suma Eur., min.-max.)

Treneriai - sporto mokytojai*

13,19

240,92 – 1596,93

Kiti specialistai*

3,6

520,38 – 1083,24

Valytojos*

2,5

MMA


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2020 m (suma Eur., min.-max.)

Treneriai - sporto mokytojai*

13,33

227,58 – 1508,52

Kiti specialistai*

3,6

498,96 – 942,48

Valytojos*

2,5

MMA


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius 2019 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,78 217,40 – 1931,80
Kiti specialistai* 3,6 363,30 – 692,00
Valytojos* 2,5 MMA

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2018 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,69 141,96 – 1365,74
Kiti specialistai* 3,6 270,30 – 437,25
Valytojos* 2,5 MMA

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2017 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,08 164,00 - 1195,67
Kiti specialistai* 3,5 215,33 - 430,65
Valytojos* 3 380,00

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius 2016 m (suma Eur., min.-max.)
Treneriai - sporto mokytojai* 12,03 164,00 – 1111,86
Kiti specialistai* 3,5 165,79 - 443,75
Valytojos* 3 380,00

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimo „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ 18 punktu, darbuotojų, kurie vieninteliai įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis nepateiktas, negavus jų sutikimų.

* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių nepilnu darbo krūviu.