Administracija ir specialistai

ADMINISTRACIJA
Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Neda Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 614) 116 66 neda@plungesrc.lt
Andrius Motužis Direktoriaus pavaduotojas (8 626) 947 02 motuzisandrius@gmail.com
Aloyzas Damulis Direktoriaus pavaduotojas (8 698) 482 09 aloyzasdam@gmail.com
SPECIALISTAI
Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Inga Budrienė Administratorė (8614) 116 66 plungesrc@gmail.com
Giedrius Budginas Visuomenės informavimo specialistas (8680) 399 08 b.giedrius@yahoo.com
Daiva Lingytė Informacijos rinkimo specialistė (8 614) 116 66 daivaplunge@gmail.com
Vytautas Birškys Ūkvedys (8 673) 179 22 vytautas.birskys@gmail.com
Lina Gedgaudaitė Bendrosios praktikos slaugytoja (8 614) 116 66 linaplunge@gmail.com

Aptarnaujantis personalas

Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Vytautas Surblys Darbininkas
Loreta Čekanauskienė Valytoja
Danguolė Mickevičienė Valytoja
Janina Virkutienė Valytoja
Aldona Šakinienė Valytoja

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI