Administracija ir specialistai

ADMINISTRACIJA

Vardas, Pavardė

Alvydas Viršilas

Pareigos

Direktorius

Telefonas

(8 686) 69227

El. paštas

direktorius@plungesrc.lt

Aistė Daukšienė

Sporto bazių priežiūros vadovė

(8 638) 25126

aiste.dauksiene@plungesrc.lt

Neda Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 614) 116 66 neda@plungesrc.lt
Rasa Valančienė Direktoriaus pavaduotoja renginiams (8674) 78648 rasa.valanciene@plungesrc.lt
Aloyzas Damulis Ūlio dalies administratorius (8 698) 482 09 aloyzasdam@gmail.com
SPECIALISTAI
Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Agnė Kaveckienė Administratorė (8614) 116 66 plungesrc@gmail.com
Erika Kriaučiūnė Kineziterapeutė erikabieciute@gmail.com
Giedrius Budginas Visuomenės informavimo specialistas (8680) 399 08 b.giedrius@yahoo.com
Daiva Lingytė Informacijos rinkimo specialistė (8 614) 116 66

Lina Gedgaudaitė

Bendrosios praktikos slaugytoja

(8 614) 116 66


Aptarnaujantis personalas

Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Marius Smulkys Darbininkas
Loreta Čekanauskienė Valytoja
Danguolė Mickevičienė Valytoja
Janina Virkutienė Valytoja
Aldona Šakinienė Valytoja

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI