Administracija ir specialistai

ADMINISTRACIJA

Vardas, Pavardė

Alvydas Viršilas

Pareigos

Direktorius

Telefonas

(8686) 69227

El. paštas

direktorius@plungesrc.lt

Neda Martinkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 614) 116 66 neda@plungesrc.lt
Andrius Motužis Direktoriaus pavaduotojas (8 626) 947 02 motuzisandrius@gmail.com
Aloyzas Damulis Ūkvedys (8 698) 482 09 aloyzasdam@gmail.com
SPECIALISTAI
Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Inga Budrienė Administratorė (8614) 116 66 plungesrc@gmail.com
Giedrius Budginas Visuomenės informavimo specialistas (8680) 399 08 b.giedrius@yahoo.com
Daiva Lingytė Informacijos rinkimo specialistė (8 614) 116 66
Lina Gedgaudaitė Bendrosios praktikos slaugytoja (8 614) 116 66

Aptarnaujantis personalas

Vardas, Pavardė Pareigos Telefonas El. paštas
Vytautas Surblys Darbininkas
Loreta Čekanauskienė Valytoja
Danguolė Mickevičienė Valytoja
Janina Virkutienė Valytoja
Aldona Šakinienė Valytoja

PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI