Plungės sporto ir rekreacijos CENTRO TARYBOS sudėtis:

- Edita Lapienė;

- Mindaugas Tamušauskas;

- Arvydas Vaitkus;

- Antanas Borumas;

- Rasa Pakalniškienė;

- Antanas Mažonas;

- Gintautas Rimeikis;

- Mindaugas Bondauskis;

- Aleksandras Piepalius.


Plungės sporto ir rekreacijos centro TRENERIŲ TARYBOS sudėtis:

- Pirmininkas Virgilijus Lapis;

- Nariai: visi treneriai.


Plungės sporto ir rekreacijos centro DARBO TARYBOS sudėtis:

- Pirmininkas Virgilijus Lapis;

- Sekretorė Jolita Domarkienė;

- Narys Arvydas Vaitkus.


 Kvalifikacinių KATEGORIJŲ SUTEIKIMO komisija:

- Neda Martinkienė;

- Edita Lapienė;

- Genovaitė Žalimienė;

- Arvydas Vaitkus;                                                                                                                        


Meistriškumo PAKOPŲ SUTEIKIMO komisija:

- Mindaugas Tamušauskas;

- Arvydas Vaitkus;

- Genovaitė Žalimienė;

- Edita Lapienė


Programos "Jaunosios viltys" komisija:

- Pirmininkas Mindaugas Tamušauskas;

- Andrius Motužis;

- Edmundas Gelčinskas;

- Antanas Kasteckas;

- Virgilijus Lapis;