Plungės sporto arenos (baseino) vidaus tvarkos taisyklės PLUNGĖS SPORTO ARENOS (BASEINO) VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plungės sporto arenoje (baseine), esančiame Mendeno g. 1C, Plungė (toliau – Baseinas) lankytojai gali naudotis keturių takelių plaukimo baseinu, sūkurine vonia, pirtimis, ledo kambariu ir baseinu vaikams su nusileidimo kalneliu.

2. Baseiną administruoja biudžetinė įstaiga „Plungės sporto ir rekreacijos centras“ (toliau – Įstaiga) reg. adresas Vaišvilos g. 32, Plungė, įmonės kodas 302776863.

3. Baseino vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Baseino lankytojų aptarnavimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus lankytojams, Įstaigos darbuotojų ir lankytojų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas, bilietų pardavimo, papildomų paslaugų teikimo sąlygas.

4. Lankytojas – kiekvienas asmuo, kuris Įstaigos nustatyta tvarka įsigijo bilietą, abonementą, gavo leidimą ar kitais Įstaigos nustatytais teisėtais būdais pateko į Baseiną per įėjimo vartelius. Bilietų ir abonementų įsigijimo, keitimo ir grąžinimo sąlygas bei tvarką nustato šios Taisyklės.

5. Taisyklės yra viešai skelbiamos ir privalomos laikytis visiems Baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Asmuo, prieš sudarydamas sutartį dėl Baseino paslaugų ( t. y. įsigydamas vienkartinį bilietą ar abonementą), privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir, naudodamasis Baseino paslaugomis, jų laikytis. Įsigijęs bilietą, lankytojas patvirtina, kad sutinka su Taisyklėmis.

6. Lankytojas yra visiškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir turi įvertinti galimybę naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako dėl lankytojo sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Baseine.

7. Už nepilnamečių lankytojų supažindinimą su baseino Taisyklėmis atsakingi juos lydintys tėvai, globėjai ar kiti pilnamečiai asmenys. Nepilnamečius lankytojus lydintys asmenys patvirtina, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Baseino taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsako už jo elgesį Baseine, bei bet kokį sveikatos sutrikimą.

8. Teise naudotis teikiamomis paslaugomis turi visų amžiaus kategorijų asmenys, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis.

9. Baseino darbo laikas nurodytas ant įėjimo durų ir internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt. Pasikeitus baseino darbo laikui, uždarant baseiną vasaros periodui, planiniam remontui ar techninei profilaktikai, apie tai skelbiama internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt, registratūroje, socialiniuose tinkluose.

10. Baseinas LR valstybinių švenčių dienomis gali nedirbti arba dirbti trumpiau, informaciją pateikiant internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt, registratūroje, socialiniuose tinkluose. LR valstybinių švenčių dienomis galioja savaitgalio apsilankymų įkainiai, grupiniai užsiėmimai nevyksta.

11. Baseino paslaugų erdvės – patalpos, kuriose Lankytojas gauna Taisyklėse nurodytas paslaugas – 25 m ilgio ir 1,4 m gylio keturių takelių plaukimo baseinas, sauna, sauna su garu, Turkiška pirtis, sūkurinė vonia, vaikų baseinas su nusileidimo kalneliu.

2. BENDRIEJI SAUGAUS ELGESIO IR HIGIENOS REIKALAVIMAI

12. Visi Baseino lankytojai, patekę į Baseino ir Pirčių zoną privalo būti su maudymosi apranga ir šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje. Lankytojai, kurie patenka į baseino zoną, bet nesinaudoja tiesioginėmis Baseino paslaugomis ( vaikus lydintys tėvai, grupių vadovai, treneriai, mokytojai ir pan.) privalo būti su sportine apranga ir šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje.

13. Plaukiant privaloma laikytis dešinės pusės.

14. Tam tikrose, daugiau atidumo reikalaujančiose vietose, yra iškabinti įspėjamieji ženklai, kurių privaloma laikytis.

15. Prieš pradedant ir baigus naudotis Baseino paslaugomis, būtina nusiprausti duše, naudojant kūno ir plaukų prausimosi priemones.

16. Baseine esančiais gultais galima naudotis, tik po visu kūnu pasitiesus rankšluostį.

17. Vaikai iki 14 metų (imtinai) lankytis baseine gali tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimo spintelių saugų užrakinimą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 4 (keturis) vaikus. Organizuotose grupėse vienas asmuo (grupės vadovas) gali lydėti ne daugiau kaip 12 ( dvylika ) vaikų iki 14 metų (imtinai).

18. Organizuota grupė, tai lankytojų grupė susidedanti iš mokinių, besimokančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir juos lydinčio vadovo/ų, kurie apie atvykimą informuoja baseino administraciją prieš 1 darbo dieną el. paštu - baseinas@plungesrc.lt, arba tel. nr. +370 664 77545. Grupės vadovas turi pateikti visų su juo kartu atvykusių nepilnamečių lankytojų sąrašą, nurodydamas lankytojo vardą, pavardę, gimimo metus. Organizuotose grupėse vienas asmuo gali lydėti ne daugiau kaip 12 ( dvylika ) vaikų iki 14 metų (imtinai). Organizuotos grupės vadovas/ai parašu registracijos žurnale patvirtina, kad nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Baseino paslaugomis, nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Baseino taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio lankytojo Baseinui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka, ir atsako už jo elgesį Baseine, bei bet kokį sveikatos sutrikimą. Organizuotos grupės vadovas atsako už nepilnamečių lankytojų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

19. Nepilnamečiai nuo 15 iki 18 metų įėjimo kasose pateikę amžių įrodantį dokumentą lankytis Baseine gali savarankiškai.

20. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų negalios reikalinga kito asmens priežiūra, Baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens.

21. Asmuo, lydintis lankytoją su negalia, kuris nėra asmeninis asistentas, privalo įsigyti atskirą Bilietą. Asmeninis asistentas (žr. LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį), lydintis neįgalųjį ir pateikęs patvirtintą Asmeninio asistento indentifikavimo pažymą (kaip tai numatyta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakyme Nr. A1-478 „Dėl LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio įgyvendinimo“), turi teisę į Baseiną patekti nemokamai.

22. Lankytojai privalo palikti baseino ir pirčių erdves likus 15 (penkiolikai) minučių iki Baseino darbo laiko pabaigos arba nedelsiant po personalo nurodymo. Pro vartelius (turniketą) lankytojai turi išeiti iki Baseino darbo pabaigos, išėjus vėliau taikomas papildomas mokestis.

23. Baseino administracija neatsako už lankytojų asmeninius daiktus, paliktus Baseino patalpose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse.

24. Lankytojų palikti ir vėliau kitų lankytojų ar Baseino personalo surasti ir Baseino administracijai perduoti daiktai saugomi 5 (penkias) kalendorines dienas.

25. Kilus klausimams ar neaiškumams, lankytojai privalo kreiptis į Baseino personalą.

26. Baseine asmenys, dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.

27. Lankytojas pažeidęs bet kurį Taisyklių punktą, bei įspėjus Baseino personalui, turi nedelsiant palikti Baseino patalpas.
3. DRAUDIMAI
28. Baseine draudžiama lankytis asmenims:
28.1. sergantiems infekcinėmis ligomis;
28.2. sergantiems užkrečiamomis odos ligomis;
28.3. sergantiems konjunktyvitu;
28.4. sergantiems inkontinencija, nebent jie lankymosi metu dėvi spec. maudymosi kelnaites;
28.5. turintiems karščiavimo požymių;
28.6. su atviromis žaizdomis;
28.7. apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
28.8. su negalavimais, kurie kelia ar gali kelti grėsmę savo ar kitų Lankytojų sveikatai ir saugumui;
28.9. kurių elgesys kelia grėsmę Baseino personalui ir Lankytojams, Baseino patalpų saugumui ir higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

29. Su savimi draudžiama atsinešti (ir naudoti):
29.1 gyvūnus;
29.2 stiklinius, dūžtančius, aštrius daiktus;
29.3 medicininius išorinio poveikio preparatus;
29.4 pripučiamus čiužinius, ratus ir kitas priemones;
29.5 savo užpilus, ekstraktus ir vantas;
29.6 maisto produktų, gėrimų, alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, išskyrus geriamąjį vandenį, ne dūžtančioje pakuotėje.
29.7 manikiūrines, skutimosi, depiliacijos, plaukų dažymo priemones ar kitas dažančias medžiagas;
29.8 ginklus.

30. Draudžiama:
30.1. Šokinėti nuo baseinų kraštų ir sportinių bokštelių į vandenį;
30.2. gadinti Baseine esantį inventorių;
30.3. naudotis Lankytojams prieinamu inventoriumi nesilaikant jų naudojimo taisyklių.
30.4. avėti lauko avalynę, išskyrus erdvę iki persirengimo spintelių;
30.5. Lankytojui naudotis ne jam priskirta lustine apyranke;
30.6. garsiai šūkauti, švilpauti, melagingai kviestis pagalbos, bėgioti (Lankytojas gali paslysti ir susižaloti), stumdytis, muštis, skandinti;
30.7. garsiai kalbėti pirtyse ir poilsio patalpoje;
30.8. lipti ir išlipti iš baseinų ir sūkurinių vonių ne tam skirtose vietose;
30.9. maudytis ar plaukioti naudojant ne tam skirtą Baseino inventorių;
30.10. vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, įžeidinėti ir kabinėtis prie Lankytojų ar personalo, savo elgesiu trukdyti kitiems Lankytojams;
30.11. spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti natūralius gamtinius poreikius ne tualetuose;
30.12. dėvėti netinkamus maudymuisi drabužius arba visai jų nedėvėti;
30.13. rūkyti;
30.14. vartoti narkotines ar psichotropines medžiagas;
30.15. būti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
30.16. vaikams iki 3 metų (imtinai) maudytis baseinuose be specialių sauskelnių;
30.17. palikti vaikus iki 14 metų (imtinai) be priežiūros;
30.18. skalbti atsineštus daiktus dušuose ir kt. patalpose;
30.19. gręžti šlapius drabužius (maudymosi kostiumėlius, trumpikes, rankšluosčius ir kt. daiktus) persirengimo kambariuose;
30.20. maudymosi kostiumėlių džiovyklėje džiovinti ne maudymosi aprangą;
30.21. filmuoti ir fotografuoti, išskyrus tada, kai gaunamas įstaigos leidimas;

4. LANKYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

31. Lankytojas turi teisę:
31.1. naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis;
31.2. reikalauti, kad Įstaiga atlygintų lankytojo patirtą žalą, atsiradusią dėl Įstaigos kaltės, šiose Taisyklėse ir teisės aktuose nustatyta tvarka.

32. Lankytojas įsipareigoja:
32.1. prieš pradėdamas naudotis Baseino teikiamomis paslaugomis, įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia jomis naudotis. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka pačiam Lankytojui;
32.2. laikytis šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų ir rekomendacijų;
32.3. segėti ir naudotis tik jam priskirta lustine apyranke;
32.4. vykdyti personalo nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių Taisyklių laikymosi Baseine;
32.5. naudoti plaukimo aprangą: moterys ir mergaitės – plaukimo kostiumėlį, vyrai ir berniukai – plaukimo glaudes; Ilgesni plaukai privalo būti surišti gumyte plaukams/supinti į kasą.
32.6. laikytis specialių higienos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos vyriausybės sprendimais ( pvz. įvestu karantinu);
32.7. kiekvienas lankytojas, gaudamas lustinę apyrankę automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir skelbiamos paslaugų teikimo vietoje. Lankytojas pats atsako už pasekmes, atsiradusias dėl šių Taisyklių nežinojimo ir nesilaikymo.

33. Treniravimosi, mokymo plaukti ar kitas paslaugas Baseine gali teikti tik BĮ Plungės sporto ir rekreacijos centro treneriai, instruktoriai ar kiti specialistai, išskyrus atvejus, kai yra sudaryta atskira paslaugų teikimo sutartis, leidžianti atlikti šiuos veiksmus. Išsinuomojus plaukimo takelį, mokymo plaukti ar kitas paslaugas gali teikti ir kiti fiziniai bei juridiniai asmenys. Jie privalo laikytis šių Baseino vidaus tvarkos taisyklių, ir atsako už mokymų kokybę ir trenerių kompetenciją.

5. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

34. Įstaiga turi teisę:
34.1. baseino erdvėse vykdyti vaizdo stebėjimą, išskyrus persirengimo kambarius, pirčių, dušų ir tualetų patalpas ( su vaizdo stebėjimo taisyklėmis galima susipažinti Baseino kasoje);
34.2. į Baseiną neįleisti asmenų, kurių elgesys gali sutrikdyti tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, Baseino higienos būklei ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
34.3. į baseiną neįleisti asmenų, jeigu jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių Taisyklių;
34.4. pašalinti iš Baseino lankytojus, kurie pažeidžia Taisykles, nepaiso įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo Baseino personalo nurodymų. Tokiu atveju pinigai lankytojui negrąžinami.
34.5. vienašališkai pakeisti Taisykles, jas paskelbiant viešai;
34.6. pakeisti Baseine teikiamų paslaugų sąrašą ir /ar jų įkainius be išankstinio įspėjimo;
34.7. baseine rengti uždarus renginius.

35. Įstaiga įsipareigoja teikti Lankytojams Baseino paslaugas, laikantis atitinkamų LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

6. ATSAKOMYBĖ

36. Lankytojas, padaręs žalą Baseine, jame esančiam turtui, lankytojų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

37. Baseino personalui įtarus, kad lankytojas padarė nusikalstamą veiką, nedelsiant yra kviečiama policija.

38. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su Taisyklėmis ir už šių Taisyklių laikymąsi.

39. Numatytos materialinės žalos kompensacijos už prarastą ar sugadintą inventorių nustatomos pagal tuo metu patvirtintus įkainius arba sugadinto inventoriaus įsigijimo vertę.

40. Lankytojas, patyręs turtinę ar neturtinę žalą Baseine, nedelsdamas turi pranešti apie tai Baseino personalui, nurodydamas įvykio vietą, laiką, aplinkybes, įvykį mačiusius asmenis. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai ir pretenzijos dėl patirtos žalos sveikatai ir/ar turtui nenagrinėjami.

41. Įstaiga neatsako:
41.1. už Lankytojų asmeninius daiktus, paliktus persirengimo kambariuose ir neužrakintose daiktų saugojimo spintelėse;
41.2. už dingusius, sugadintus asmeninius daiktus (rankšluosčius, šlepetes ir pan.)
41.3. už Lankytojų asmeninius daiktus, kurie buvo iš dalies sugadinti, įskaitant ir Lankytojų maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti naudojantis vandens nusileidimo kalneliu ar dėl chloruoto vandens;

42. Lankytojui Baseine patyrus turtinę, neturtinę žalą dėl Įstaigos kaltės, Įstaiga atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

43. Lankytojai nesumokėję Baseinui už papildomai pradelstą laiką ar suteiktas paslaugas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

44. Lankytojui, praradusiam lustinę apyrankę ar sugadinusiam elektroninę jos dalį, privaloma nedelsiant apie tai informuoti Baseino personalą.

45. Jei Lankytojas pametė lustinę apyrankę ir dėl to negali pasiimti daiktų iš spintelių, spintelės identifikuojamos, atidaromos ir Lankytojui daiktai grąžinami tik tuomet, kai iš Baseino išeina visi Lankytojai. Atsiimant daiktus būtina pasirašyti Baseino personalo pateiktą dokumentą, kuriame fiksuojamas lustinės apyrankės praradimas bei Lankytojo daiktų grąžinimas.

46. Įstaiga nenagrinėja Lankytojo pretenzijų bei neatsako už Lankytojo Baseine patirtą turtinę, neturtinę žalą, jei Lankytojas nesilaikė šiose Taisyklėse ir baseino viduje esančių nusileidimo kalnelių instrukcijų, baseinų, pirčių naudojimosi taisyklių reikalavimų ir rekomendacijų.

47. Įstaiga neatsako už Lankytojo sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačio Lankytojo neatsargumo, nesilaikant šių Taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei Baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

7. BILIETŲ ĮSIGIJIMO TVARKA

48. Bilietų kainos pateikiamos Baseino kasoje ir internetinėje svetainėje – www.plungesrc.lt

49. Bilietus galima įsigyti Baseino kasoje.

50. Parduodamų bilietų skaičius ir išduodamų lustinių apyrankių skaičius turi atitikti faktinį įeinančių per įėjimo vartelius asmenų skaičių. Tam tikrais atvejais Įstaiga pasilieka teisę neišduoti arba išduoti mažesnį kiekį lustinių apyrankių (pvz. grupėmis ir pan.).

51. Daugkartinius abonementus galima įsigyti tik Baseine esančiose kasose, prieš tai pateikus informaciją apie save – Vardą, Pavardę, gimimo datą ir kontaktinį tel. Nr.

52. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino personalas turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

53. Bilietai neparduodami likus 1 (vienai) valandai laiko iki Baseino darbo pabaigos. Bilietų pardavimas gali būti stabdomas, dėl techninių kliūčių, didelio lankytojų skaičiaus arba kai užimtos visos daiktų saugojimo spintelės.

54. Asmeniui, įsigijusiam bilietą, abonementą, dovanų kuponą ir nusprendusiam Baseino paslaugomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išėjus anksčiau laiko , t.y. neišbuvus viso skirto laiko limito, pinigai už neišbūtą laiką lankytojui negrąžinami.

55. Asmuo, įsigijęs bilietą į Baseiną, jo negali pasikeisti į kito tipo bilietą;

56. Lankytojas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs abonemento kortelės, į Baseiną yra įleidžiamas, kai iš Baseino duomenų bazėje esančių duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti.

57. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, Baseino personalas turi teisę panaikinti abonemento galiojimą;

58. Dėl techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių Baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis: sūkurine vonia, vandens nusileidimo kalneliu, pirtimis ir kt. Tokiu atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

59. Vaikai iki 4 metų (imtinai) kartu su tėvais/globėjais į Baseiną įleidžiami nemokamai, pateikus atitinkamą vaiko asmens dokumentą.

60. Asmenys, norintys įsigyti bilietą su nuolaida, privalo pateikti teisę gauti nuolaidą patvirtinantį dokumentą (mokinio ar studento pažymėjimą, pasą, asmens tapatybės kortelę ir pan.).

61. Kylant abejonių dėl Lankytojo amžiaus ar esant būtinybei nustatyti lankytojo tapatybę, personalo darbuotojas turi teisę pareikalauti Lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

62. Jei Lankytojas, išėjęs iš Baseino, pageidauja pakartotinai patekti į Baseino patalpas, jis turi įsigyti naują bilietą.

63. Vaiką iki 14 m. imtinai lydintis pilnametis asmuo, jeigu ir neketina naudotis Baseino paslaugomis, privalo įsigyti vienkartinio apsilankymo bilietą bei privalo kartu būti baseinų ir pirčių zonoje. Lydintis asmuo privalo būti su sportine apranga ir švariomis šlepetėmis, tinkamomis avėti drėgnoje aplinkoje.

64. PVM sąskaitos-faktūros išrašomos kasoje pirkimo metu lankytojui paprašius, PVM sąskaitos faktūros gali būti atspausdintos kasoje arba siunčiamos į nurodytą el. adresą.

8. LUSTINĖ APYRANKĖ, JOS PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS. SAUGOJIMO SPINTELĖS

65. Parduodant bilietą ar abonementą į Baseiną, išduodama lustinė apyrankė, kuri priskiriama kiekvienam lankytojui individualiai. Ją perduoti naudotis kitam Lankytojui draudžiama.

66. Gavus lustinę apyrankę Lankytojui per 15 min. būtina įeiti per įėjimo vartelius. Įeinama po vieną, priglaudžiant apyrankę prie skaitytuvo, esančio ant vartelių. Praleistas laikas baseine fiksuojamas nuo to momento, kai Lankytojas įeina per įėjimo vartelius ir stabdomas tada, kai Lankytojas įdeda apyrankę į varteliuose esančią apyrankių surinkimo dėžę ir išeina per išėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 15 min. ji automatiškai blokuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

67. Lankytojas negali išeiti už Baseino kasos ribų nustatyta tvarka neišsiregistravęs, t.y. neatidavęs apyrankės kasoje ir neatsiskaitęs. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu lankytojas teisėtai priverstas išeiti iš Baseino per specialų išėjimą ( pvz., įvykus evakuacijai ar kitais nenumatytais atvejais). Tokiu atveju lustinė apyrankė perduodama Baseino personalui.

68. Su lustine apyranke Baseine lankytojas gali:
68.1. atrakinti ir užrakinti daiktų saugojimo spinteles;
68.2. infoterminaluose matyti lustinės apyrankės informaciją.

69. Kiekvienas lankytojas turi teise naudotis ne daugiau kaip (1) viena batų saugojimo ir 1(viena) persirengimo spintele. Bandant naudotis daugiau kaip dviem spintelėmis, tokie lankytojų veiksmai bus vertinami kaip įsilaužimas į ne savo spintelę.

70. Lankytojai lauko avalynę privalo palikti laisvoje lauko batų saugojimo spintelėje. Eiti į persirengimo kambarius su lauko avalyne griežtai draudžiama.

71. Kai užrakinamos spintelės, užrakto korpuse užsidega raudonos spalvos indikatorius, kai atrakinama – indikatorius tampa žalios spalvos. Lankytojai privalo patikrinti ar patikimai užrakinta spintelė. Nepavykus pasinaudoti spintelės užraktu, prašome kreiptis į Baseino personalą.

72. Lankytojui praradus lustinę apyrankę ar sugadinus jos elektroninę dalį, privaloma nedelsiant prieiti prie kasų ir kreiptis į personalą.

73. Už buvimo Baseine laiko limito viršijimą (laiką, už kurį nebuvo sumokėta įsigyjant lustinę apyrankę) arba už išėjimą po oficialių Baseino darbo valandų atsiskaitoma taip: už kiekvieną papildomai praleistą minutę Baseine skaičiuojamas mokestis pagal tuo metu galiojančius įkainius, kurį Lankytojas turi sumokėti kasoje.

74. Jeigu lankytojas negali susimokėti už papildomai praleistą laiką, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

PIRČIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

75. Pirčių zonoje sumontuotos trys automatiškai valdomos pirtys ir ledo kambarys:
- Turkiška pirtis - 45-50° C temperatūra, 98% santykinė drėgmė;
- Sauna su garu - 60-70° C temperatūra ir 25-35% santykinė drėgmė;
- Sauna - 85-95° C temperatūra ir 10-15 % santykinė drėgmė;
- Ledo kambarys 10° C temperatūra;
76. Pirčių darbo laikas skelbiamas: Baseino kasoje ir internetinėje svetainėje www.plungesrc.lt .
77. Prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, prieš įlipant į baseinus, sūkurines vonias būtina nusiprausti duše.
78. Griežtai draudžiama atsinešti į pirtis ir jose naudoti savo užpildus, ekstraktus ir vantas.
79. Griežtai draudžiama ant akmenų ar pirčių įrangos pilti vandenį, kitus skysčius ar dėti ledą;
80. Griežtai draudžiama reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus, uždenginėti reguliavimo ar gaisro jutiklius;
81. Pirtyse privaloma laikytis tylos ir pagarbos kitiems Lankytojams;
82. Turkiškoje pirtyje sėdėjimo vietą privalu nusiplauti su dušu. Dušu naudotis taip, kad netrukdytumėte šalia esantiems žmonėms.
83. Nepilnamečiai vaikai iki 14 metų (imtinai) privalo pirtyse būti su už jų saugumą atsakingais suaugusiais asmenimis;
84. Prieš naudojantis pirtimis, šlepetes būtina palikti prie įėjimo;
85. Į sausas pirtis/saunas galima įeiti tik turint didelį rankšluostį, kurį būtina pirtyje pasitiesti ant medinių gultų po visu kūnu;
86. nesilaikantys pirčių zonos taisyklių Lankytojai įspėjami. Jei Lankytojas pakartotinai pažeidžia taisykles, jis gali būti išprašytas iš Pirčių zonos ir kitą kartą nebeįleidžiamas;
87. Rekomenduojama pirtyse nedėvėti papuošalų;
88. Į pirtis negalima neštis maisto ir gėrimų;
89. Lankytojai privalo atsakingai patys įsivertinti būvimo laiką pirtyse;
90. Draudžiama liestis prie garų įrangos, akmenų bei kitų karštų pirčių elementų;

NUSILEIDIMO KALNELIO TAISYKLĖS

91. Nusileidimo kalneliu gali naudotis tik vyresni kaip 6 metų amžiaus vaikai;
92. Čiuožti galima tik įsitikinus, kad nusileidimo baseinėlis yra pripildytas vandens, ir vandens kalneliu nuolat teka vandens srovė;
93. Naudojantis kalneliu privaloma laikytis nusileidimo kalneliu Taisyklių, kurios iškabintos prie kalnelio.
94. Draudžiama vaikams naudotis kalneliu, jeigu kartu nėra atsakingo asmens.
95. Draudžiama bėgioti kalnelio laipteliais.
96. Draudžiama čiuožti galvą į apačią, draudžiama čiuožti keliems vaikams vienu metu, lipti prieš srovę;
97. Tik nusileidus prieš tai vandens kalneliu besinaudojančiam Lankytojui ir įsitikinus, kad jis paliko nusileidimo zoną, leidžiama čiuožti sekančiam Lankytojui.
98. Draudžiama čiuožti su apranga, kurioje yra blizgučių, užtrauktukų, segtukų, sagučių ir pan. elementų.
99. Draudžiama čiuožti su pagalbinėmis priemonėmis, t. y. plaukimo ratais, plaukimai čiužiniais ir pan.