PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS:
1. mokomojo treniruočių – varžybų proceso vaikams ir jaunimui organizavimas ir vykdymas;
2. neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų vykdymas;
3. talentingų sportininkų paieška, rengimas Plungės rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos rinktinėms, sporto klubams;
4. sporto, sveikatingumo ir turizmo plėtotė, renginių organizavimas ir vykdymas;
5. žmonių su negalia integracija į visuomenę per sportinę veiklą;
6. sporto bazių priežiūra ir eksploatavimas;
7. metodinės paramos teikimas mokymo įstaigoms, sporto organizacijoms, seniūnijoms.

ŠVIETIMO VEIKLOS RŪŠYS:
1. Kitas mokymas – 85.5.
2. Sportinis ir rekreacinis švietimas - 85.51.
3. kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas – 85.59.
4. švietimui būdingų paslaugų veikla – 85.60.

KITOS VEIKLOS RŪŠYS:
1. Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla – 93;
2. sportinė veikla - 93.1;
3. sporto klubų veikla 93.12;
4. kita sportinė veikla - 93.19;
5. kita poilsio ir pramogų organizavimo veikla – 93.29.
6. sporto įrangos nuoma - 77.21.40;
7. vaikų poilsio stovyklų veikla - 55.20.20;
8. sporto įrenginių eksploatavimas – 93.1.1.