TESTAVIMO ĮRANGA IR TESTAI

Bėgimo greičio matuoklis

1. Greitumo matavimas (m/s).
2. Vikrumo įvertinimas.
3. Greitumo ištvermės testavimas.
4. Daug papildomų testų technikai ir vikrumui (sportiniams žaidimams ir t.t.).

Reakciometras

1. Psichomotorinės reakcijos greičio vertinimas.
2. Centrinės nervų sistemos funkcinės būklės vertinimas.

Registruojami parametrai
1. Rankų ir kojų reakcijos matavimas nuo garsinio signalo.
2. Rankų ir kojų reakcijos matavimas nuo vaizdinio signalo.
3. Judesio dažnio matavimas (kart./s).
4. Centrinės nervų sistemos paslankumas, asimetrija, nuovargis, anaerobinė talpa.

Šuolių platforma

1. Kojų raumenų galingumo nustatymas

Registruojami parametrai
1. Pavienio šuolio aukščio matavimas;
2. Šuolio nuo pakylos aukščio ir atsispyrimo santykinės galios matavimas;
3. Šuolių galingumo ištvermės vertinimas;
4. Pagreičio vertinimas reaguojant į garsini signalą (2 -5 -10 m/s).


Asmenys, pageidaujantys testuotis, pateikia prašymą raštu Plungės sporto ir rekreacijos centro administracijai. Sporto komandų ar jų grupių vardu prašymą teikia jų treneris ar vadovas.
Centro administracija, suderinusi su asmeniu atsakingu už įrangos naudojimą testavimo datą ir laiką, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas informuoja apie tai sportininką ar trenerį.
Gavę Sporto centro administracijos leidimą, sportininkai ar jų treneriai iki testavimo pradžios privalo sumokėti Sporto centro direktoriaus įsakymu patvirtintą mokestį į Centro atsiskaitomąją sąskaitą LT944010043000497653.

Testavimas atliekamas nurodytu laiku Plungės „Senamiesčio“ mokyklos sporto bazėje arba užsakovo pageidaujamoje vietoje.


TESTAVIMO ĮKAINIAI