Išrinkta Plungės SRC darbo taryba

Išrinkta Plungės SRC darbo taryba

2021 metų birželio 1 d. Plungės sporto ir rekreacijos centre vyko Darbo Tarybos rinkimai.

Teisę dalyvauti rinkimuose turėjo 34 Centro darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 30 rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

Darbo Tarybos nariais išrinkti:

1. Jolita Domarkienė;

2. Arvydas Vaitkus;

3. Virgilijus Lapis (profesinės sąjungos atstovas).

Darbo tarybos rinkimų komisijos inf.