Plungės sporto ir rekreacijos centras įgyvendins projektą „Fizinio aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei“

Plungės sporto ir rekreacijos centras įgyvendins projektą „Fizinio aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei“

Plungės sporto ir rekreacijos centro Lietuvos sporto rėmimo fondui teikta projekto „Fizinio aktyvumo plėtra geresnei gyventojų sveikatai ir gyvenimo kokybei“ paraiška sėkmingai įveikė atranką ir gavo finansavimą. Bendras projekto biudžetas – 59 830,00 eurų. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo 2020 metų rugpjūčio pirmos dienos iki 2023 metų gruodžio trečiosios.
Pagrindinis projekto tikslas – stiprinti ir saugoti Lietuvos gyventojų sveikatą, skatinti gyvenamosios vietovės bendruomenės narius įsitraukti į sveikatą stiprinančias ir fizinį aktyvumą didinančias sportines veiklas organizuojant įvairius sporto užsiėmimus, kurie ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius bei gerina gyvenimo kokybę.
Projekto tiesioginiai dalyviai – Plungės ir aplinkinių rajonų gyventojai: bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, dirbantis jaunimas, suaugusieji, senjorai bei neįgalieji. Planuojame, kad renginiuose 2020 – 2023 metais papildomai dalyvaus apie 4 tūkstančius Plungės rajono savivaldybės gyventojų.
Įgyvendindamas šį projektą Sporto ir rekreacijos centras skatins plungiškių fizinį aktyvumą, motyvuos būti aktyviais ne tik užsiėmimų metu, bet ir kasdieniniame gyvenime, į fizinę veiklą įtrauks kuo daugiau žmonių, organizuos ir vykdys sveikatingumo savaitgalius, kurių metu bus vykdomos įvairios vaikų ir suaugusiųjų fiziniam aktyvumui didinti skirtos veiklos – masinės mankštos, iškylos dviračiais, pėsčiųjų žygiai, pasivaikščiojimai, bėgimai, šeimų sporto šventės, iškylos baidarėmis, skirtingų sporto šakų užsiėmimai/pamokos. Taip pat bus vykdoma švietėjiška veikla – skaitomos paskaitos apie sveiką gyvenseną, fizinio aktyvumo naudą gyventojų sveikatai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Plungės SRC didins organizuojamų sveikatingumo renginių skaičių ir kokybę, sieks sudaryti palankią aplinką visoms amžiaus grupėms aktyviai leisti savo laisvalaikį bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Į sportinę veiklą bus įtraukti turintys negalią žmonės sudarant jiems galimybes aktyviai, turiningai ir sveikai leisti savo laisvalaikį bei jaustis visaverčiais visuomenės nariais.

Plungės SRC inf.