Rekomendacijos Centro darbuotojams dėl Covid-19 tyrimų

Rekomendacijos Centro darbuotojams dėl Covid-19 tyrimų

Vadovaujantis pastarųjų dienų LR Vyriausybės ir Plungės rajono savivaldybės vadovų sprendimais nuo 2021 m. kovo 22 d. leidžiama vykdyti treniruotes tiesioginiu kontaktiniu būdu ne tik lauke, bet ir uždarose erdvėse, kai treniruotėje dalyvauja ne daugiau kaip 5 vaikai ir užtikrinamas ne mažesnis kaip 30 m2 paslaugos teikimo plotas vienam vaikui.

Treniruotėse gali dalyvauti ne tik aukšto meistriškumo sportininkai, bet ir visi kiti Centro auklėtiniai.

Siekiant užtikrinti kuo saugesnį Centro ugdytinių ir trenerių sugrįžimą į tiesioginius užsiėmimus, rekomenduojama visiems Centro darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su Centro ugdytiniais ir Centro ugdytiniams, kurie dalyvauja tiesioginiuose užsiėmimuose, periodiškai atlikti nosies landų tepinėlių ėminių kaupinių tyrimus.

Plungės SRC inf.