Šiuo metu baseine likusių laisvų vietų: 60

Šeimų estafečių varžybos

Šeimų estafečių varžybos

Šeimų estafečių varžybos "LIETUVA – TAI MES" nuostatai

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1. Skatinti fizinį aktyvumą šeimose.

2. Skatinti šeimų narių ir šeimos draugų tarpusavio glaudžius santykius.

3. Įtraukti visos šeimos narius į aktyvų poilsį.

Šeima – tai svarbiausioji vaikų ugdymo institucija, svarbiausia aplinka, kurioje vykdoma vaikų socializacija. Šeimoje pateikiamos ir puoselėjamos tėvams ir vaikams brangiausios žmogiškosios vertybės.

II. ORGANIZATORIAI, VIETA

1. Organizatorius - Plungės sporto ir rekreacijos centras.

2. Varžybų data – kovo 10 d., renginio pradžia – 12:00 val. Galimas atvykimas nuo 11:30. Vieta – akad. A. Jucio progimnazijos sporto salė, Vaišvilos g. 32, Plungė.

III. RENGINIO DALYVIAI

1. Varžybose kviečiami dalyvauti bet kurios kartos santuokos ar giminystės ryšiais susiję asmenys ir jų šeimų nariai. Komandą sudaro 3 šeimos nariai, kurių bent vienas vaikas iki 14 m., galimas ketvirtas narys – atsarginis.

2. Komandos privalo turėti pavadinimą ir išsirinkti kapitoną, atstovausiantį komandą renginio metu.

3. Renginio metu būtina sportinė avalynė.

IV. REGISTRACIJA

1. Komandos registruotis gali https://plungesrc.lt/registracija-i-rengini/, papildoma informacija el.paštu: renginiai.plungesrc@gmail.com arba tel. +370 6 74 78 648. Registruojantis PASTABOSE būtina nurodyti komandos pavadinimą bei dalyvių vardus, amžių.

2. Registracijos pateikimas – patvirtina, kad šeimų estafečių komandų nariai sutinka, kad būtų fotografuojami varžybų metu.

3. Registracijos pateikimas taip pat reiškia, kad visi varžybų dalyviai patvirtina asmeninę atsakomybę už savo ir visos komandos bendrąją sveikatos būklę varžybų metu. Už vaikų sveikatą atsako tėvai ar globėjai.

V. RENGINIO EIGA

PROGRAMA
11:50 Apšilimas
12:00 Sveikinimo žodis.
12:05 Estafečių pradžia. 6-7 estafetės (Grindų riedulys, gyvatėlė, balionėlis, taiklioji ranka, bulvių sodinimas, vikruolis).
14:30 Apdovanojimai ir pabaiga.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

1. Kiekvienoje rungtyje fiksuojamas laikas. Kiekvienoje rungtyje surašomos vietos, pagal vietas – skiriami taškai. Laimėtojais skelbiama šeima surinkusi daugiausiai taškų.

2. Jei kelios komandos surenka vienodą skaičių taškų – aukštesnę vietą užima komanda užėmusi daugiau aukštesnių vietų. Esant vienodam rezultatui - skaičiuojami komandų rungčių atlikimo laikai ir komanda atlikusi rungtis greičiau užima aukštesnę vietą.


VII. APDOVANOJIMAI

1. Nugalėtojai apdovanojami organizatorių įsteigtais prizais.

PASTABA. Renginio metu padarytos nuotraukos bei renginio rezultatų informacija gali būti naudojama renginio viešinimui socialiniame tinkle Facebook, organizatoriaus internetinėje svetainėje bei vietinėje spaudoje.

Plungės sporto ir rekreacijos centro
direktoriaus pavaduotoja
Tel. +37067478648.
El. paštas: rasa.valanciene@plungesrc.lt.